Kallelse och underskriven årsredovisning 2018 finns nu under Medlemsinformation