Vid behov av garageplats kontakta:

Helen Kylstad 076-5533848   helen.kylstad@volvo.com

Detta gäller vid lediga platser även boende utanför Brf Briggen.