Valberedningens förslag 2019

Nu finns Valberedningens förslag till årsstämman 2019 under Medlemsinformation

Föreningsstämma 2019

Kallelse och underskriven årsredovisning 2018 finns nu under Medlemsinformation

Fasadarbeten 2017-09-28

Fasadarbeten är nu avslutade och kvar är endast en del mindre justeringsarbeten. Jag vill tacka alla för det tålamod ni haft med alla störande moment.

Sven-Gunnar Johansson, ansvarig för fasadentreprenaden

Briggen Nytt 35

I detta nummer av Briggen Nytt;
  1. Fasadarbete
  2. Container
  3. Oförändrad avgift 2017
  4. Motioner

© 2019 BRF Briggen

Ursprungligt tema av Anders Noren


Hemsida av Albin BååwUpp ↑