Fasadarbeten är nu avslutade och kvar är endast en del mindre justeringsarbeten. Jag vill tacka alla för det tålamod ni haft med alla störande moment.

Sven-Gunnar Johansson, ansvarig för fasadentreprenaden