I ett flerfamiljshus bor människor med olika vanor. Normalt leder inte detta till några större problem. Men ibland stör en granne på ett sätt som vi reagerar på. Det finns både skrivna och oskrivna regler om vad man får och inte får göra som bostadsrättsinnehavare. Här har vi samlat några gyllene regler för ett trivsamt boende och god grannsämja. För trivas – det vill vi ju alla. Har Du funderingar över något som tas upp i dessa trivselregler är Du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen.

Ta hänsyn till dina grannar genom att inte störa dem med hög musik, dammsugning, tvättmaskin och andra höga ljud (borrning, spikning, sågning) – mellan kl 22:00 och 07:00. Observera att oavsett tiden på dygnet har du inte rätt att spela musik så högt att andra störs.

Informera grannarna i god tid om du ska ha en stor fest i den egna bostaden, som kanske blir störande. Dessutom måste du vara lyhörd om dina grannar klagar under festens gång. Bemöt dina grannar på det sätt du själv vill bli bemött.

Om du själv blir störd, försök i första hand att prata din granne tillrätta. Om det inte hjälper kan du kontakta störningsjouren.

På grund av brandsäkerhet får ingenting förvaras i entré eller trappuppgång så som sopor, tomma förpackningar, tidningskassar och cyklar. Detta beror på att trappuppgången är en utrymningsväg och inte får innehålla föremål som kan hindra eller försvåra utrymning. Även små föremål kan i en rökfylld trappuppgång resultera i att människor ramlar och då blir oförmögna att ta sig ut på egen hand.

Garaget är till för våra bilar. Där är det inte heller tillåtet att ställa tomma förpackningar, bensin, möbler, bildäck etc i er p-ruta, p g a att det utgör en stor brandfara.

Tvättstugan kan bli ett tvisteämne grannar emellan som vi ska försöka undvika. Håll rent och snyggt, så blir det inga problem. Observera att det är en STOR maskin och den skall endast användas när den egna maskinen i lägenheten inte räcker till.

Sophantering: Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Föreningen har inget grovsopsrum utan grovsopor som hårdplast-, metall-, glas- och papp/kartongavfall lämnas vid de återvinningsplatser som finns i anslutning till vårt område. Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation.

Komposterbart avfall läggs i särskilda påsar, som finns att hämta i vårt cykelförråd. Genom att följa de anvisningar som finns, slipper vi kostsamma stopp.

Husdjur: Att ha husdjur ställer särskilda krav på hänsyn och ansvar. Grannar kan ibland bli mer störda än djurägaren tror. En ylande eller skällande hund eller en katt som förorenar i barnens sandlåda, kan orsaka en del olägenheter för andra. För allas trevnad är det inte tillåtet att rasta hundar och katter, eller att låta vare sig hund, katt eller andra sällskapsdjur gå lösa. Respektera detta för allas trivsel, din granne kanske är hundrädd, allergisk eller helt enkelt inte vill ha in ditt djur i sin uteplats eller lägenhet.

Våra balkonger/terrasser kan vi använda till mycket, men låt det bli ”uterummet” där vi trivs och kopplar av. Grillning hör sommaren till – av säkerhetsskäl får vi endast använda gasol- och elgrillar.

Eventuella balkonglådor, hänger vi på insidan och p g a att fågelmat drar till sig skadedjur, får fåglar inte matas från balkongen/terrassen. Om du torkar tvätt eller skakar/vädrar sängkläder och kläder – se till att det inte stör dina grannar som bor under.

Fimpar/snus kastar vi självklart inte ut.

Vår gård/gemensamma utemiljö är något som vi ska värna om genom att visa hänsyn och omdöme så att vi alla kan njuta av att vistas i det fria. Moped/cykeltrafik är inte tillåtet på gården.

Vår säkerhet och vårt ansvar. Tillsammans ska vi förhindra inbrott och skadegörelse, så vi måste alla se till att alla dörrar till garage, cykelrum, förråd och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Om det uppstår fel/skador i våra gemensamma utrymmen eller utemiljö, ska dessa genast anmälas.

 

/Brf Briggens styrelse